PVGE
PVGE

PVGE Helmond

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Helmond

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Dag leden van museumclub De Spotters,

Het volgende bezoek van museumclub De Spotters zal zijn op donderdag 7 februari 's middags. Afhankelijk van het aantal gidsen dat we nodig hebben zal de planning worden samengesteld. Koffie/thee met iets lekkers is onderdeel van de planning en inbegrepen in het over te maken bedrag van 10 euro. We gaan dit keer niet ver van huis: Aan het Helmondse Kasteel worden unieke documenten uitgeleend van een waar gebeurd verhaal uit onze eigen omgeving: Onze kasteelvrouwe werd beschuldigd van hekserij. We gaan met onze gidsen luisteren en kijken naar de gebeurtenissen rondom deze "Heksenjacht in de Peel".

Helmondse kasteelvrouwe beschuldigd

Van veel vervolgingen heeft maar weinig informatie de eeuwen overleefd. In Peelland zou er ook hoegenaamd niets over bekend zijn, als het uitsluitend op de lokale archieven was aangekomen. In de betrokken dorpen zijn deze zwarte bladzijden uit de geschiedenis bewust of onbewust uit de archieven weggefilterd. Maar de heksenjacht in Peelland baarde indertijd al zoveel opzien, dat het centrale gezag in Brussel besloot er een onderzoek naar in te stellen. Zeker toen de heer van Mierlo en Lierop in twee weken tijd in zijn heerlijkheden vijftien vrouwen had laten executeren, en ook met beschuldigingen was gekomen aan het adres van de belangrijkste inwoonsters van de Peellandse centrumstad Helmond, waaronder de weduwe van kasteelheer Adolf van Cortenbach, Philippine van Ruyschenberg. Een procureur-generaal reisde af naar de Meierij van ’s-Hertogenbosch, liet betrokkenen dagvaarden, eiste kopieën van processen op en sprak met overlevenden en nabestaanden. Zijn dossier, een unieke beschrijving van de nauwelijks voorstelbare gebeurtenissen, is bewaard gebleven in het rijksarchief in Brussel. Niet eerder zijn belangrijke stukken uit het dossier elders te zien geweest. Het gaat bijvoorbeeld om door dorpssecretarissen opgeschreven bekentenissen van gemartelde vrouwen, brieven van pastoors die hun nood klagen over de gruwelen en een verslag van de Brusselse onderzoeker over de manier waarop hij de kasteelheer van Asten bij een nachtelijk bezoek de mantel uitveegde.

De tentoonstelling in Kasteel Helmond is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Johan Otten en Jan van der Heijden van het Anna Ceelen Huis in Asten, documentatiecentrum over hekserij bij de kasteelruïne.

Wie gaat er mee?

Wij verzoeken u  uiterlijk 24 januari 2019 :

1. Het bedrag ad € 10,- over gemaakt te hebben op NL63 INGB 0003013064 t.n.v. BAM Vogel Helmond onder vermelding van:  “De Spotters donderdag 7 februari  2019” 

2. Een mail naar museumclub De Spotters (museumclubdespotters@gmail.com) waarin u aangeeft dat u meegaat

We hopen op een grote opkomst,

Emelie Vogel-Meije

Emelie is te bereiken 06-53425861 of via: museumclubdespotters@gmail.com

 

Het informatie blad bevat alle belangrijke informatie van de vereniging en al haar afdelingen

Indien u graag fietst meld u dan aan bij Fietsclub "De Trappers"

Elke 2 weken fietsen we op woensdagmiddag vanaf 13:00 uur