PVGE
PVGE

PVGE Helmond

Samen actief, samen sterk

De PVGE is een vereniging voor senioren met als doel een goed leefklimaat van de leden te bevorderen door belangenbehartiging en coordinatie van het welzijnsbeleid in brede zin, gekoppeld aan de instandhouding van een aantal faciliteiten. De PVGE kent een structuur van een Hoofdvereniging waarbinnen zelfstandige afdelingsverenigingen functioneren. Deze afdelingsverenigingen maken, met een eigen zelfstandige rechtsbevoegdheid, deel uit van de organisatie van de Hoofdvereniging.

De Hoofdvereniging kent een verenigingsbestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van alle, onder de vereniging ressorterende afdelingsverenigingen. Het bestuur van de Hoofdvereniging is verantwoording verschuldigd aan de Verenigingsraadvergadering welke 2 maal per jaar wordt gehouden. In deze vergadering kunnen de verenigingsraadleden vragen voorleggen die in de desbetreffende afdeling leven en ook worden hier voorstellen van het bestuur van de Hoofdvereniging ter discussie gesteld.

De Verenigingsraad bestaat uit het verenigingsbestuur en de afgevaardigden die door de afdelingsverenigingen en door de algemene leden worden gekozen.

De vereniging PVGE Helmond heeft als haar afgevaardigden gekozen:

 Mw W, Berkhout 0492 547340 en J. Van der Aart 0493 547340

Bestuursfunkties:

Voorzitter: 
Mw W. Berkhout 0492 547340 - Braambes 5 5708DB Helmond

Vicevoorzitter :

Secretaris: 
J. van der Aart 0493 692948 Asten

vacature

Penningmeester: 
Mw. G. Heinemans 0492 553864

Bankrekening: NL75 RABO 0129 1976 61

Ledenadministratie:  J. Snelderwaard 0492 554605 - Herenlaan 88 5708ZS Helmond

Commissieleden:

Belangenbehartiging:        

Financien:                        Mw. G. Heinemans 0492 553864

PR en Communicatie:      D. Collins 0492 521526

 

Evenementen/Lezingen   Mw. G. Heinemans 0492 553864

                                         Vacature

Webmaster :                     J.T.F. Snelderwaard 0492 554605

 

Bestuursmedewerker:        P. van den Waterbeemd                            

WMO :                              

Clubs/activiteiten

Fietsclub ( De Trekkers a.i.):  J. Snelderwaard 0492 554605

Fietsclub (De Trappers) :       J. Snelderwaard 0492 554605 

Motorclub:                              J van der Aart  0493 692948 

Museumclub                          D. Collins 0492 521526

Neuwsbrief:                           D. Collins 0492 521526

Reisclub                                vacature

 

         

 

 De Schouw is het tweemaandelijkse informatieblad van de PVGE

PVGEpas18

Meld u aan als lid van PVGE en ontdek de voordelen van het lidmaatschap

Informatieblad