PVGE
PVGE

PVGE Helmond

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Helmond

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Actualiteiten Helmond

Nieuwsbrief PVGE-Echo November 2017

Hier vind u de nieuwesbrief van de PVGE -Echo van November 2017 Lees meer...

Liever Thuis Energiek de Winter door

Alle info over Liever Thuis vind u onder Actualiteiten, kies hier in de linker kolom Liever Thuis Info Laatste artikel nov 2017 Energiek de Winter door  Lees meer...

Kletsavond OEC ook toegang voor PVGE leden

In de kantine van de OEC Korfbalclub wordt op 4 november 2017 een Kletsavond georganiseerd, Deze is ook toegankelijk voor PVGE leden voor de detail info zie de volgende link OEC Kletsavond Lees meer...

Manifest Red ons Pensioenstelsel

 Indien u het eens bent met dit Manifest klik dan ook op de link in het artikell (pag 2) en onderteken het manifest. Manifest Pensioen stelsel Lees meer...

Nieuwsbrief Echo Oct 2017

Hier vind u de Echo nieuwsbrief van October 2017 Lees meer...

Nieuwsbrief pensioenen

Bij de volgende link vind u de Nieuwsbrief mbt. nieuws over het pensioenstelsel Lees meer...

Brief mbt Oproep Federatie

Beste leden, Bijgevoegd een brief namens de PVGE. Het is een oproep aan de leden uit hoofde van belangenbehartiging. Met name de rol mbt pensioenen. Het is in deze formatie tijd van belang ook op dit terrein te porberen een vuist te ballen. Hoe meer leden, hoe breder de vertegenwoordiging! Op de laatste verenigingsbestuur vergadering hebben wij afgesproken dat alle voorzitters deze brief naar hun leden versturen. Klil op de volgende Link Brief mbt oproep Federatie Met vriendelijke groeten, Lees meer...

Nieuwsbrief Duo Fietsen Helmond

Lees hier de eerste nieuwsbrief van Duo Fietsen Helmond Lees meer...

PVGE Helmond heeft een eigen Home bij OEC

 Een eigen Home bij Korfbal vereniging OEC, Eigen Home PVGE-Helmond Lees meer...

Bezoek 2de Kamer 15 November 2017

De Kring KBO Helmond organiseert een uitstapje naar de Tweede Kamer op woensdag 15 november 2017. Voor de details en het programma zie onderstaande mail. Wilt u deelnemen, dat kan tegen betaling van      € 25,00. Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 25. Aanmelding kan via ons secretariaat, Han van der Aart hanvanderaart@gmail.com Lees meer...

Nieuwsbrief PVGE-Echo September 2017

Nieuwsbrief PVGE-Echo Sept 2017 Lees meer...

Nieuwsbrief PVGE-Echo Juli 2017

Nieuwsbrief PVGE-Echo Juli 2017   Lees meer...

Liever Thuis Herinnert u zich deze nog

Liever Thuis Herinnert u zich deze nog Lees meer...

Verslagen Clubs

Indien u wilt deelnemen aan de reeds bestaande of nieuwe clubs, kijk dan om een indruk te kijken naar de verslagen  verslagen onder het Tabblad clubs Verslagen Motorclub of Verslagen Fietsclub "De Trappers Lees meer...

 

Het informatie blad bevat alle belangrijke informatie van de vereniging en al haar afdelingen

Indien u graag fietst meld u dan aan bij Fietsclub "De Trappers"

Elke 2 weken fietsen we op woensdagmiddag vanaf 13:00 uur