Nieuwe kandidaten voor Bestuurfuncties

Kandidaten die in aanmerking wensen te komen voor Bestuursfuncties kunnen zich melden via Email: contact@PVGE-Helmond.nl .

Voor algemene vragen kijk op deze website of stuur even een bericht naar : contact@PVGE-Helmond.nl