PVGE
PVGE

PVGE Helmond

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Helmond

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Names de KBO willen wij onder de aandacht brengen of er vrijwillegers zijn voor het bezoeken van Ouderen

m.b.t. Zingevingsvragen voor Brabantse Senioren over "Het goede gesprek over uw leven" voor meer info volg de volgende Link

 

De Data van de inloopmiddagen van het PVGE-Cafe vind via de volgende link

Het informatie blad bevat alle belangrijke informatie van de vereniging en al haar afdelingen